Aktualności

Ścieżka filozoficzna
w edukacji gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej


Zapraszam na konferencję metodyczną poświęconą realizacji ścieżki filozoficznej w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych zorganizowaną wspólnie z wydawnictwem „Stentor" oraz Biblioteką Pedagogiczną.
Rozpocznie się  ona w dniu 1 marca 2003 r. (sobota) o godzinie 10.00 w sali Biblioteki Pedagogicznej w Słupsku przy ul. Jaracza 18a.

Przewidywany program konferencji:
1. Konkursy i olimpiady filozoficzne dlaszkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  -
dr Paweł Kasprzyk
2. Wykład: "Edukacja filozoficzna jako ścieżka międzyprzedmiotowa" -
p. Piotr Marciszuk
3. Przedstawienie programów nauczania oraz podręczników wraz z ich obudową dydaktyczną opublikowanych przez wydawnictwo "Stentor" -
p. Piotr Marciszuk
4. Prezentacja zasobów Biblioteki Pedagogicznej w Słupsku przydatnych w realizacji ścieżki filozoficznej - p. Jolanta Janonis
5. Zapoznanie uczestników konferencji z zasobami Internetu w języku polskim pomocnymi w prowadzeniu zajęć z filozofii - p. Warcisław Machura
6. Prezentacja przez nauczycieli szkół słupskich i regionu słupskiego swoich osiągnięć i publikacji dotyczących ścieżki filozoficznej.
7. Dyskusja


Zapraszam do udziału w spotkaniu nie tylko nauczycieli historii, ale również pedagogów wykładających inne przedmioty, którzy uczestniczą w przekazywaniu uczniom wiedzy filozoficznej -- polonistów, nauczycieli wiedzy o kulturze, biologów, fizyków i innych.
Mam nadzieję, że zechcą  Państwo podzielić się z innymi nauczycielami swoimi doświadczeniami związanymi z realizacją ścieżki filozoficznej.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawia wydawnictwo „Stentor".