Publikacje nauczycielskie

Machura W., Obóz jeniecki dla lotników Stalag Luft 4 Gross Tychow, „Rocznik Koszaliński" 1993, nr 23, s.85-92.

Machura H., Madeła Z., Zapomniana księżna Erdmuta - pani na słupskim zamku, „Zeszyty Gimnazjalne" 2001

Zapraszam wszystkich nauczycieli do nadsyłania swoich publikacji